Speed controller

Speed controller: Điều chỉnh tốc độ ra vào của xi lanh đá bao.

Flow controller: Điều chỉnh lưu lượng khí sục.

Sử dụng các dòng sản phẩm của hãng STNC.

 

Tiếp tục đọc

Advertisements