Su kẹp bao

Optimize sản xuất các loại su kẹp bao khác nhau theo yêu cầu khách hàng với mẫu mã đẹp, chất lượng tốt.

Các loại su kẹp bao này sử dụng cho các phiên bản máy đóng bao xi măng do Optimize nâng cấp và cải tạo.

Ngoài ra sản xuất các loại su kẹp bao theo yêu cầu của khách hàng. Tiếp tục đọc