Vòi đóng bao xi măng thoát khí

Optimize sản xuất của loại vòi đóng bao hỗ trợ thoát khí, phù hợp cho các dòng máy đóng bao xi măng.

Vòi đóng bao này đã được Optimize nghiên cứu, chế tạo và thử nghiệm cho nhiều loại máy đóng bao khác nhau, các loại vỏ bao xi măng khác nhau.

Sử dụng vòi đóng bao này sẽ tăng khả năng thoát khí trong quá trình cấp xi măng vào bao, phù hợp cho các máy đóng bao với chủng loại xi măng có Blaine cao, vỏ bao không xăm lỗ, tăng được năng suất máy đóng bao.

Tiếp tục đọc