Cải tạo máy đóng bao xi măng Áng Sơn

Máy đóng bao quay 8 vòi tại nhà máy xi măng Áng Sơn thuộc Công ty Cổ phần Cosevco 6 được sản xuất tại Trung Quốc, năng suất thiết kế 100 t/h, sử dụng các cuộn hút để đóng mở van. Đầu cân sử dụng loại EDI312. Máy đóng bao làm việc với năng suất thấp 60 – 70t/h, khối lượng cân không ổn định và thường xuyên dao động 48 – 53kg.

Tiếp tục đọc