xi lanh hai tầng, ba vị trí

Xi lanh hai tầng – ba vị trí, sử dụng cho các máy đóng bao Trung Quốc.

Loại xi lanh 63x30x30, 63x50x50

Sử dụng các dòng sản phẩm của hãng STNC, Airtac, ASCO.


Tiếp tục đọc

Advertisements