Xi lanh giữ bao

Xi lanh giữ bao xi măng cho các dòng máy đóng bao.

Sử dụng các dòng sản phẩm của hãng STNC, Airtac, ASCO.

Tiếp tục đọc

Advertisements